sv. 35 | Johanes Amos Comenius [1928]

  • Johanes Amos Comenius. (Předmluva T. G. Masaryka), Česká akademie, Praha, Orbis 1928, s. 3–7. – Podepsán T. G. Masaryk. Přetištěno: Význam Komenského. Prezident Masaryk k desátému výročí republiky, Praha, Čin 1928, s. 73–76.