sv. 35 | Rozhovor pro římský list Tribuna [1924]

  • Importanti Dicklarazioni di Masaryk alla Tribuna, 2. 4. 1924. Rozhovor pro římský list Tribuna redaktora Amedea Ponzone. Zpráva o interview Národní listy, 245, 1924, č. 122, s. 2, 3. 5.