sv. 35 | Vděčný národ [1925]

  • Vděčný národ. Československá republika, 146, 1925, č. 265, s. 1, 29. 9. – Podepsán T. G. Masaryk.