sv. 35 | Prezident Masaryk o škole a sokolství [1926]

  • Prezident Masaryk o škole a sokolství. Lidové noviny, 34, 1926, č. 285, s. 1, 7. 6. Otištěno též: Hold středoškolských profesorů a studentů prezidentovi republiky. Národní osvobození, 3, 1926, č. 115, s. 1, 7. 6., a v dalších československých listech. Přetištěno: Odpověď na hold zástupce čsl. profesorstva středoškolského a deputace čsl. středoškolského studentstva dne 6. června 1926, v den II. středoškolských her o VIII, sletu všesokolském. Masarykův sborník, 3, 1928–29, č. 1, s. 9, 20. 1.