sv. 35 | Dětem [1928]

  • Prezident Masaryk dětem. Národní osvobození, 5, 1928, č. 299, s. 1, 28. 10., a v dalších československých listech. Přetištěno: Dětem. Prezident Masaryk k desátému výročí republiky, Praha, Čin 1928, s. 35–37.