sv. 35 | Z nové cizí beletrie [1927]

  • Z nové cizí beletrie. Přítomnost, 4, 1927, č. 27, s. 426–428, 14. 7. – Podepsáno B. L.