sv. 35 | Interview ve varšavském židovském deníku Haint [1924]

  • Interview ve varšavském židovském deníku Halnt Masarykův sborník, 1, 1924, č. 3, s. 231. Otištěno v českém překladu podle bratislavského listu Bratislauer Zeitung am Abend, 5, 1924, č. 207, s. 3, 11. 9.