sv. 35 | Prezident k desátému výročí Polska [1928]

  • Prezident Masaryk k desátému výročí Polska. Národní osvobození, 5, 1928, č. 315, s. 2, 13. 11. Otištěno též: Prezident Masaryk Polsku k desátému výročí samostatnosti. České slovo, 20, 1928, č. 265, s. 1, 13. 11., a v dalších československých listech. Přetištěno: Polsku. Prezident Masaryk k desátému výročí republiky, Praha, Čin 1928, s. 50.