sv. 35 | Armádní rozkaz [1928]

  • Armádní rozkaz. Prezident Masaryk k desátému výročí republiky, Praha, Čin 1928, s. 43.