sv. 35 | Prezident Masaryk o sokolování, Sokolu a sokolství [1927]

  • Prezident Masaryk o sokolování, Sokolu a sokolství. Věstník sokolský, 29, 1927, č. 9, s. 130–138, 3. 3. Otištěno těž: Prezident Masaryk o dnešních problémech sokolstva. Národní osvobození, 4, 1927, č. 60, s. 1, 2. 3. (výtah z interview), a v dalších československých listech. Přetištěno: Prezident Masaryk o sokolování, Sokolu a sokolství. Masaiykúv sborník, 3, 1928–29, č. 1, s. 14–20, 20. 1. 1928.