sv. 35 | Několik poznámek k problému vychování dorostlých [1927]

  • The universal Need of Adult educatlon. July 3, London 1927, Being the Presidential Adress of Thomas G. Masaryk, President of the Czechoslovak Republic, to the Council of the World Association tor Adult Education. Několik poznámek k problému vychování dorostlých. Masarykův lid, 10, 1935, č. 5, s. 125–128, 5. 3. Přetištěno: Česká osvéta (Masarykovo číslo). Praha, Státní nakladatelství 1937, s. 5–8.