sv. 35 | Proti dogmatu [1924]

  • Proti dogmatu. Přítomnost, 1, 1924, č. 7, s. 110–111, – Podepsáno O. Skala.