sv. 35 | Z cizích literatur [1928]

  • Z cizích literatur. Přítomnost, 5, 1928, č. 16, s. 248–249. – Podepsáno B. L.