sv. 35 | Blahopřání Petru Bezručovi k šedesátinám [1927]

  • Prezident Masaryk Petru Bezručovi. Lidové noviny, 35, 1927, č. 468, s. 3, 16. 9. – Podepsán T. G. Masaryk. Otištěno též: Blahopřání prezidenta republiky Bezručovi, Národní osvobození, 4, 1927, č. 256, s. 4, 16. 9.