sv. 35 | Poděkování za udělení čestného občanství Athén [1927]

  • Prezidentův dík Athénským. Lidové noviny, 35, 1927, č. 262, s. 5, 24. 5. – Podepsán T. G. Masaryk. Přetištěno: Obci Athénám. Masarykův sborník, 2, 1926–27, č. 4, s. 363, 30. 9. 1927.