sv. 35 | Nový rok na Hradě [1925]

  • Nový rok na Hradě. Národní osvobození, 2, 1925, č. 2, s. 1, 2. 1. Otištěno též: Nový rok u pana prezidenta republiky. Československá republika, 246, 1925, č. 2, s. 1, 2. 1., a v dalších československých listech. Úvodní větu k prezidentovu projevu napsal editor.