sv. 35 | Odpověď deputaci socialistického dělnictva a legionářů [1928]

  • Velkolepý hold pokrokového a socialistického občanstva republice a prezidentovi Masarykovi. Národní osvobození. 5. 1928, č. 299, s. 2, 28. 10. Přetištěno: Odpověď deputaci socialistického dělnictva, legionářů a pokrokových korporací. Prezident Masaryk k desátému výročí republiky, Praha, Čin 1928, s. 44.