sv. 35 | Sjezd záložních důstojníků [1925]

  • Sjezd záložních důstojníků. Národní osvobození, 2, 1925, č. 150, s. 2, 1. 6. – Nepodepsáno. Otištěno též: První manifestační sjezd záložních důstojníků v Brně. Tribuna, 7, 1925, č. 123, s. 1, 1. 6. Úvodní větu k prezidentovu projevu napsal editor.