sv. 35 | Z cizích literatur [1928]

  • Z cizích literatur, Přítomnost, 5, 1928, č. 14, s. 218–219. – Podepsáno B. L.