sv. 35 | Blahopřání Adolfu Stránskému k 70. narozeninám [1924]

  • Blahopřání Adolfu Stránskému k 70. narozenlnám. Národní politika, 52, 1924, č. 99, s. 5, 9. 4. – Podepsán T. G. Masaryk. Zpráva o tom v deníku České slovo, 16, 1924, č. 85, s. 3, 9. 4.