sv. 35 | Manifest k oslavám M. Jana Husa 6. července 1925 [1925]

  • Oslavy Mistra Jana Husa v Praze. Československá republika, 246, 1925, č. 163, s. 1, 7. 7. – Nepodepsáno. Otištěno též: Manifest k 6. červenci 1925, Tribuna, 7, 1925, č. 252, s. 1–2, 7. 7., a v dalších československých listech.