sv. 35 | Knoflíček [1924]

  • Knoflíček. Přítomnost. 1, 1924, č. 10, s. 145, 20. 3. – Podepsáno L. Přetištěno: Naše revoluce, 13, 1937, č. 3–4, S. 300–303, 22. 12.