sv. 35 | Československá účast na oslavách vstupu Itálie do války [1925]

  • Československá účast na oslavách vstupu Itálie do války. Národní osvobození, 2, 1925, č. 128, s. 8, 10. 5. – Nepodepsáno. Úvodní vátu k prezidentovu textu napsal editor.