sv. 35 | Série prezidentových projevů a interview při desátém výročí republiky [1928]

  • Sunday Times speciál Correspondent in Prague, 1928, s. 18. Otištěno též: Rozhovor prezidenta Masaryka se Sunday Times, Národní osvobození, 5, 1928, č. 322, s. 1–3, 20. 11., Masaryk o vývoji Československa a otázkách zahraničních. Lidové noviny, 36, 1928, č. 551, s. 1–3, 30. 10.