sv. 35 | Nejčtenější spisovatelé američtí [1927]

  • Nejčtenější spisovatelé američtí. Přítomnost, 4, 1927, t. 49, s. 782–784, 15. 12. – Podepsáno B. L.