sv. 35 | Slovenské sokolstvo u prezidenta republiky [1928]

  • Slovenské sokolstvo u prezidenta republiky, Lidové noviny, č. 512, s. 5, 7. 10. Přetištěno: Slovenskému a podkarpatoruskému sokolstvu, Prezident Masaryk k desátému výročí republiky, Praha, Čin 1928, s. 68.