sv. 35 | Doslov k diskusi o 28. říjen [1924]

  • Doslov k diskusi o 28. říjen. Národní osvobození, 1, 1924, č. 271, s. 1–3, 1. 11. – Podepsáno dr. K. T. Otištěno též: K rozpravě o 28. říjnu. Československá republika, 245, 1924, č. 235, s. 2, 25. 8., a v dalších československých listech.