sv. 35 | Masaryk a Marx [1924]

  • Masaryk a Marx. Přítomnost, 1, 1924, č. 6, s. 83–84, 21. 2. – Podepsáno O. Skala.