sv. 35 | Do pomníku Štefánikova [1924]

  • Do pomníku štefánikova. Lidové noviny. 32. 1924, č. 225, s. 2, 5. 5. Podepsán T. G. Masaryk. Přetištěno: Prezident Masaryk památce štefánikově. Důstojnické listy, 4, 1924, č. 19, s. 5. a Do pomníku štefánikova. Masarykův sborník, 2, 1924, č. 2, s. 132.