sv. 35 | Oslavy státního svátku u prezidenta republiky [1924]

  • Oslavy státního svátku u prezidenta republiky. Projev sboru diplomatů. Národní listy, 64, 1924, č. 299, s. 1–2, 29. 10. Otištěno též: 28. říjen na Hradě. Národní osvobození, 1, 1924, č. 268, s. 3, 29. 10., a v dalších československých listech. Přetištěno: Odpověď na proslov doyena diplomatického sboru v Praze, nuncia Marmaggiho, 28. října 1924. Masarykův sborník, 1, 1924, č. 3, s. 226–228.