sv. 35 | Rozhovor s redaktorem Prager Tagblattu [1926]

  • Unterredung mlt Masaryk. Prager Tagblatt, 51. 1926, č. 211, s. 1, 7. 9. Otištěno též: Eine Unterredung mlt dem Prásidenten Masaryk. Deutsche Presse, 2, 1926, č. 274, s. 1, 1. 12., a Rozhovor s prezidentem Masarykem. Národní osvobození, 3, 1926, č. 246, s. 1, 8. 9. Přetištěno: Rozhovor s redaktorem deníku Prager Tagblatt Masarykův sborník, 2, 1926–27, č. 3, s. 182–185, 28. 1., a Tři rozhovory s prezidentem Masarykem, Praha, Čin 1926, s. 22–29. Tiskneme podle textu v Masarykové sborníku, který je redigován.