sv. 35 | Česká politika za války [1924]

  • Česká politika za války. Národní osvobození, 1, 1924, č. 168, s. 2–3, 20. 7. – Nepodepsáno. Přetištěno: Naše revoluce, 13, 1937, č. 4, s. 314–319, 22. 12.