sv. 35 | Projev prezidenta republiky [1927]

  • Projev prezidenta republiky. Lidové noviny, 35, 1927, č. 552, s. 1, 2. 11. Otištěno též: Projev prezidenta republiky při oslavě 28. října. Národní osvobození, 4, 1927, č. 300, s. 1, 30. 10., a v dalších československých listech. Přetištěno: Projev prezidenta T. G. Masaryka z 28. října 1927, Masarykův sborník, 3, 1928–29, č. 1, s. 85–87, 20. 1. 1928. Text úvodní věty napsal editor.