sv. 35 | Třicet let novinářem [1924]

  • Předmluva k českému vydání překladu pamětí H. W. Steeda Třicet let novinářem. Praha, Orbis 1924, s. 7–8. – Podepsán T. G. Masaryk. Přetištěno: Masarykův sborník, 1, 1924, č. 3, s. 228–229.