sv. 35 | Po návštěvě jihoslovanské delegace [1927]

  • Po návštěvě jihoslovanské delegace. Přítomnost, 4, 1927, č. 8, s. 123–124, 3. 3. – Podepsáno Č. P.