sv. 35 | Prezident Masaryk k desátému výročí republiky [1928]

  • Jubilejní poselství prezidenta Masaryka. Lidové noviny, 36, 1928, č. 551, s. 1–3, 30. 10. Otištěno též: Národní osvobození, 5, 1928, č. 301, s. 1–3, 30. 10., a v dalších československých listech. Přetištěno: Prezident Masaryk k desátému výročí republiky, Praha, Čin 1928, s. 7–34.