sv. 35 | Prezident zemědělskému sjezdu [1928]

  • Prezident zemědělskému sjezdu. Národní osvobození, 5, 1928, č. 138, s. 1, 18. 5. – Podepsán T. G. Masaryk.