sv. 35 | Prezident Masaryk o německé otázce [1924]

  • Prezident Masaryk o německé otázce. Československá republika, 245, 1924, č. 125, s. 3, 3. 6. Přetištěno: Interview s redaktorem Blaedelem 5. dubna 1924, Masarykův sborník, 1, 1924, č. 2, S. 133–134.