sv. 35 | Předmluva ke knize o Jiřím Klecandovi [1928]

  • Jaroslav Papoušek: Jiří Klecanda, bojovník za věc národa. Praha 1926. Knihovna Svazu národního osvobození, sv. 49. Předmluva na str. l.–lll. podepsána T. G. Masaryk. Přetištěno: Předmluva ke knize Jaroslava Papouška o Jiřím Klecandovi. Masarykův sborník, 3, 1928–29, č. 4, s. 345–346, 12. 7. 1929.