sv. 35 | Rozhovor s prof. Maryanem Szyjkowskim [1924]

  • Maryan Szyjkowski, Rozmluva s panem prezidentem T. G. Masarykem. Masarykův sborník, 1, 1924, č. 4, s. 360–361, 20. 11. Zpráva o přijetí prof. Szyjkowského T. G. Masarykem. Lidové noviny, 32, č. 172, s. 5, 4. 4. Tiskneme podle Masarykova sborníku.