sv. 35 | O tom oktroji [1927]

  • O tom oktrojl, Národní osvobození, 4, 1927, č. 265, s. 5, 25. 9. – Podepsáno Č. P.