sv. 35 | Protilegionářská zeď národní demokracie zříceninou [1924]

  • Protilegionářská zeď zříceninou. Národní osvobození, 1, 1924, č. 161, s. 1–3, 13. 7. – Nepodepsáno. Přetištěno: Naše revoluce, 13, 1937, č. 4, s. 308–314, 22. 12.