sv. 35 | Z cizích literatur [1928]

  • Z cizích literatur. Přítomnost, 5, 1928, ě. 18, s. 280–281, 10. 5. – Podepsáno B. L.