sv. 35 | Prezident Masaryk Leoši Janáčkovi [1925]

  • Prezident Masaryk Leoši Janáčkovi. Tribuna, 7, 1925, č. 53, s. 3, 4. 3. – Podepsán T. G. Masaryk.