sv. 35 | Gentlemanství v politice [1928]

  • Gentlemanství v politice. České slovo, 20, 1928, č. 274, 23. 11. – Podepsáno J. Hran. A ÚTGM – CD 28, strojopis článku, datováno 13. 11. 1928, nepodepsáno.