sv. 35 | Anketa o odalkoholizování Slovenska [1925]

  • Anketa o odalkoholizování Slovenska. Slovenský deník, 7, 1925, č. 54, s. 3, 7. 3. Podepsán T. G. Masaryk.