sv. 35 | Rozhovor Heinricha Manna s Masarykem [1924]

  • Rozhovor s Masarykem. Přítomnost, 1, 1924, č. 3, s. 38, 31. 1. Otištěno též: Tribuna, 6, 1924, č. 28, s. 1, 1. 2., a v dalších československých a německých listech. Přetištěno: Rozhovor s Masarykem. Masarykův sborník, 1, 1924, č. 1, s. 34–37.