sv. 35 | Armádní rozkaz ke dni 28. září 1924 [1924]

  • Armádní rozkaz ke dni 28. září 1924. Bratrství, 6, 1924, č. 48, s. 577. – Podepsán T. G. Masaryk. Přetištěno: Armádní rozkaz. Masarykův sborník, 1, 1924, č. 4, s. 359.