sv. 35 | Prezident Masaryk o účasti Spojených států ve světové válce [1924]

  • Prezident Masaryk o účasti Spojených států ve světové válce. Lidové noviny, 32, 1924, č. 460, s. 5, 6. 9. – Nepodepsáno.