sv. 35 | Strana klerikální [1928]

  • Strana klerikální. Lidové noviny, 36, 1928, č. 641, s. 2, 19. 12. – Podepsáno R.